je pátek, 14. prosinec
Jsme na facebooku

Kulturní akce

Nejbližší akce
15.12.2018  15:00

Třetí adventní sobota 2018

všechny akce

Naše služby

Nabízíme pronájem prostor:

- dělnického domu
- kina
- galerie města více informací

Plesová sezona

Nejbližší ples
5.1.2019  20:00

Orelský ples

všechny plesy

Naše služby

Pronájem prostor Dělnického domu a Kina Blansko

 

CENÍK KRÁTKODOBÝCH PODNÁJMŮ


DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

MÍSTNOST

ČÁSTKA

Hlavní sál S1 (300m2)

 

Prodejní akce

3.600, – / den 4.356,- Kč s DPH

Divadelní představení, konference, koncerty...

Cena obsahuje:

šatnu pro plnou kapacitu sálu s obsluhou

balkon

jevištního technika

7.200,- / den 8.712,- Kč s DPH

Hala I (200m2)

300,- / hod. 363,- Kč s DPH

Šatna – vstupní hala (pultový prodej)

300,- / hod. 363,- Kč s DPH

Sál S2 (150m2)

350,- / hod. 424,- Kč s DPH

PODNÁJEM PROSTOR – PLESY, TANEČNÍ ZÁBAVY, DISKOTÉKY ...

VARIANTA 1

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, přísálí, hala I, sál S2, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

14. 000,- Kč 16. 940,- Kč s DPH

VARIANTA 2

Přízemí – vstupní hala, šatna pro veřejnost

1. poschodí – hlavní sál S1, přísálí, hala I, sál S2, dámské a pánské WC, jeviště, šatny pro účinkující

2. poschodí – hala II, balkon, dámské a pánské WC

20.000,- Kč 24.200,- Kč s DPH

Pro příspěvkové organizace zřizované Městem Blansko, školské organizace se sídlem na území města Blanska a zapsané spolky se sídlem na území města Blanska je cena podnájmu prostor u varianty 1 i varianty 2 stanovena jednotně na 10.500,- Kč – + 2205,- DPH, tj. 12.705,- Kč s DPH.

V případě, že pořadatel akce nevyužije možnosti zajištění občerstvení stálého provozovatele barů v Dělnickém domě, má možnost zajistit občerstvení od jiného dodavatele a pro tento účel mu bude podnajmut Červený bar (22m2) za cenu 2.000,- Kč + DPH 420,- Kč, tj. 2420 Kč s DPH a výdejní okénko (12m2) na hale I za cenu 500,- Kč + DPH 105,- Kč, tj. 605,- Kč s DPH. Červený bar i výdejní okénko je bez vybavení.

Před každým podnájmem prostor a služeb bude sepsána smlouva o podnájmu prostor a služeb obsahující veškeré patřičné náležitosti.

Tento ceník nabývá účinnost dnem 1.1.2018

Jaroslav Jeřábek, ředitel KSMB

 

CENÍK ZA PŮJČENÍ INVENTÁŘE KSMB


Stan 10 × 5 m

půjčovné 1.500,- Kč/den

montáž a demontáž 3.900,- Kč/den

celkem 5.400,- Kč/den

Stan 10 × 10 m

půjčovné 2.500,- Kč/den

montáž a demontáž 5.400,- Kč/den

celkem 7.900,- Kč/den

Stan 10 × 15 m

půjčovné 3.500,- Kč/den

montáž a demontáž 6.900,- Kč/den

celkem 10.400,- Kč/den

Stan 10 × 20 m

půjčovné 5.000,- Kč/den

montáž a demontáž 8.400,- Kč/den

celkem 13.400,- Kč/den

 

za každý další den bude připočtena částka 1.000,- Kč

Pódium 6 × 4 m

půjčovné 500,- Kč/den

montáž a demontáž 1.680,- Kč/den

celkem 2.180,- Kč/den

Pódium 8 × 6 m

půjčovné 1.000,- Kč/den

montáž a demontáž 3.360,- Kč/den

celkem 4.360,- Kč/den

Pódium 4x3 m

půjčovné 300,- Kč/den

montáž a demontáž 1.200,- Kč/den

celkem 1.500,- Kč/den

Stan nůžkový 6x3 m

půjčovné 1.000,- Kč/den

Stan nůžkový 3x3 m

půjčovné 800,- Kč/den

Teplomety

půjčovné 100,- Kč/kus/den

Kabel 50 m

půjčovné 300,- Kč/den

Kabel 25 m

půjčovné 150,- Kč/den

Zásuvková skříň

půjčovné 500,- Kč/den

Plynový ohřívač

půjčovné 800,- Kč/den

Plynová bomba

půjčovné 350,- Kč/den

 

za každý další den bude připočtena částka 500,- Kč

Přeprava materiálu

(stan, pódium)

po Blansku 500,- Kč od skladu KSMB a zpět

mimo Blansko do 20km1.000,- Kč od skladu KSMB a zpět

Stánek farmářský

půjčovné 200,- Kč/den

doprava a montáž 300,- Kč

Zábrany

100,- Kč/den/kus

Stoly dřevěné

80 × 80 cm

30,- Kč/den/kus

Lavice

20,- Kč/den/kus

Kotlíky komplet

350,- Kč/den/kus

Stojany na odp.pytle

20,- Kč/den/kus

Caterinkový stůl

200,- Kč/den/kus

Přeprava materiálu

(zábrany,stoly,lavice)

500,- Kč

Dataprojektor

1.000,- Kč/den

Odběrné místo

(elektrorozvaděč)

1.500,-

+ odebraná el. energie – služby

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Příspěvkové organizace zřízené Městem Blansko hradí pouze náklady na dopravu,

montáž a demontáž a případnou spotřebu elektrické energie.

Při ztrátě zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za pořízení nového inventáře.

Při poškození zapůjčeného inventáře bude požadována úhrada za opravu inventáře.

Při každém zapůjčení bude sepsán Zápůjční list.

Tento ceník nabývá účinnost dnem 1.1.2018

Jaroslav Jeřábek, ředitel KSMB

Copyright 2011 Kulturní středisko města Blanska, všechna práva vyhrazena
Naši významní partneři | Město Blansko | Město Boskovice

Vytvořil Český server s.r.o.
Poskytovatel webhostingu, registrací domén a tvůrce webových prezentací